Rozvod: zásah notáře

Jeho zásah může být rozložen na několik měsíců v případě neshod mezi dvěma bývalými manželi ohledně rozdělení majetku a stavu likvidace. Pokud jste uprostřed rozvodu, vyhledejte potřebné informace o tom, zda použít notáře.

Před vyhlášením rozvodu

V případě rozvodu po vzájemné dohodě musí notář zasáhnout, má-li pár majetek ve svém dědictví. Tento ministr je schopen provést prohlášení o likvidaci, které musí být přítomno v dohodě o rozvodu. V sporných rozvodech může rodinný soudce během pokusu o smírčí řízení ustanovit notáře jako soudního znalce, ale tento proces zůstává nepovinný. Posláním notáře je předložit návrh týkající se vypořádání hospodářských a peněžitých zájmů nebo vypracovat plán likvidace majetkového režimu a sestavit části, které mají být sdíleny. Kromě toho, je-li nemovitost v sázce v případě rozvodu na základě vzájemného souhlasu, musí notář nutně zasáhnout, aby vypracoval likvidační prohlášení.

Po prohlášení rozvodu

Notář jedná jako přátelský likvidátor


Pokud se oba manželé v průběhu řízení neshodnou najít společný důvod, rodinný soudce může nařídit rozvod, a proto splnili svůj soudní úkol. V tomto případě mají bývalí manželé možnost zapojit notáře, aby se jim podařilo dosáhnout smírného rozdělení majetku a dosáhnout likvidace manželů.

Pokud notář po této fázi smírné fáze zjistí, že mezi oběma lidmi stále existuje neshoda a pokud tato fáze neproběhne úspěšně, provede prohlášení o obtížích v otázkách neshod mezi oběma stranami. Tato smírná fáze nemá legální trvání. Naopak, pokud notář zjistí, že se oba bývalí manželé dokážou dohodnout, provede rozdělení.

Notář je spáchán na základě soudního rozdělení

Aby bylo možné podat žádost o soudní rozdělení, je třeba předem odůvodnit náležitou péči, aby bylo dosaženo smírného sdílení. Jako podpůrný dokument může sloužit například prohlášení o obtížích, které dříve notář vypracoval během fáze vzájemné dohody. V soudním rozdělovacím řízení je nutně ustanoven notář; jinými slovy, je odhodláno. Po určení má jeden rok na zpracování všech transakcí sdílení a likvidace. Toto období však může být v některých případech prodlouženo nebo dokonce pozastaveno.
- Pokud se ministrovi podaří ve lhůtě jednoho roku dosáhnout smírné dohody mezi oběma stranami, může pak rozdělit akt. Poté informuje rodinného soudce o ukončení soudního řízení.
- Naopak, pokud se oba bývalí manželé stále nedokážou dohodnout na projektu prohlášení o rozdělení a likvidaci vyhotoveném notářem, ten napíše zprávu, aby obnovil různá vyjádření dvou lidí v nesouhlasu. V důsledku toho předává tento dokument soudci, aby mohl rozhodnout o různých sporných bodech. Jak vidíte, v případě hluboce zakořeněných neshod a kdy ani jeden ze dvou bývalých manželů nechce ustoupit, může být postup s notářem velmi dlouhý a morálně obtížný. Pokud jste v této situaci, musíte vědět, co lze očekávat, a být dostatečně vyzbrojeni, abyste se s tím co nejlépe vypořádali.

Přečtěte si také: Kolik stojí rozvod

Soud s ní pořádně zamával! Na adresu Lucie Vondráčkové padají velmi silná obvinění (Leden 2021)


Podělte Se S Přáteli:

Mick Jagger nemocný: Zpěvák Rolling Stones podstoupil operaci srdce

Céline Dion: její luxusní dovolená se svými syny, Nelsonem a Eddym