Jak vytvořit IOU?

Obtížné časy, nečekaná událost ... Obrací se k příbuzným, aby požádali o půjčku peněz, je stále běžnější. Tyto malé kredity mezi přáteli však pravděpodobně způsobí nesoulad, kterému lze zabránit zavedením dokumentu: potvrzením dluhu. Když jste starší, dobře víte, že „slova odlétají, ale spisy zůstávají“. To platí o to více v souvislosti s peněžními půjčkami mezi příbuznými, zejména pokud je půjčovaná částka velká. Zákon skutečně vyžaduje, aby byl v případě sporu týkajícího se závazku ve výši vyšší než 1 500 EUR poskytnut písemný důkaz. Aby nedošlo ke zklamání, je lepší stanovit uznání dluhu za jakoukoli půjčku peněz dítěti, vnukovi, příteli, kolegovi nebo dokonce sousedovi.

Pro jeho zřízení musí dlužník napsat dokument, který rukou potvrdí jeho dluh věřiteli. Toto psaní může být napsáno a podepsáno věřitelem a vypůjčovatelem ve dvou kopiích, jedná se tedy o jednoduchý akt pod soukromým podpisem. Může být rovněž předložena před notáře, aby byla vykonatelná. Jedná se tedy o autentický akt. Vystoupení před notářem umožňuje, aby věřitel v případě obtíží s vrácením peněz nemusel jít k soudu, aby získal zaplacení své pohledávky. Bude nutný jednoduchý zásah soudního vykonavatele.

Potvrzení dluhu musí být písemně napsáno dlužníkem a musí obsahovat určité povinné informace, jmenovitě: totožnost věřitele a dlužníka (příjmení, jméno, datum a místo narození, adresa), částka částka zapůjčená číslicemi a písmeny, podmínky splacení dluhu, datum vyhotovení aktu a podpis stran. Úvěr, s výhradou uznání dluhu, nemá žádný limit. V případě nevrácení jeho pohledávky má věřitel třicet let ode dne podpisu aktu, aby mohl podniknout právní kroky.

Přečtěte si také Přispějte svým synovcům a neteřům, je to možné?

???? How to make loom bands animals easy BUNNY / RABBIT with forks charms for kids tutorial DIY (Prosinec 2020)


Podělte Se S Přáteli:

Meghan Markle a Harry: transformují své zahrady bez povolení

Crohnova nemoc: léčba zvyšuje riziko lymfomu o 6